2000 રૂપિયાની નોટને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ

જો તમારી પાસે હજુ પણ 2000 રૂપિયાની નોટ છે, તો હવે તમે તેનો ઉપયોગ એમેઝોન પે વોલેટમાં પણ કરી શકો છો.

ઈ-કોમર્સ કંપની એમેઝોનના ગ્રાહકો હવે કેશ ઓન ડિલિવરી સેવા હેઠળ તેમના એમેઝોન પે એકાઉન્ટને રિચાર્જ કરવા માટે રૂ. 2,000ની નોટનો ઉપયોગ કરી શકશે.

એમેઝોને નિવેદનમાં કહ્યું, “જો દુકાનો પર પેમેન્ટ માટે રૂ. 2,000ની નોટ સ્વીકારવામાં આવી રહી નથી, તો ચિંતા કરશો નહીં.

તમે તમારા આગલા કેશ-ઓન-ડિલિવરી ઓર્ડર પર અમારા એજન્ટને તે નોંધ આપી શકો છો.

2000 રૂપિયાની નોટને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ